Czytania na dziś

Duszpasterze

Parafią w Sarbii opiekują się Księża Chrystusowcy (Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej). Parafia Sarbia jest jedyną parafią w diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, która jest prowadzona przez Chrystusowców.

Obecni Duszpasterze:

Proboszcz:

ks. Marek Nikiel TChr

ust. 2021-08-01


Poprzedni Księża