Czytania na dziś

Historia parafii

W 1254 r. książe Warcisław z Demmina ofiarował Sarbię zakonnikom z Białoboku. W ugodzie Katedry Kamieńskiej i Kołobrzeskiej dotyczącej ich kościelnych granic w 1291 roku Sarbia zostaje wymieniona po raz pierwszy jako parafia.

W Sarbii istniały dwa kościoły i dwie działające niezależnie parafie. W 1892 roku założono parafię w Sarbii należącą do Kościoła Ewangelicko - Luterańskiego. W 1900 roku zostaje w Sarbii poświęcona Kaplica Betlejemska. Po wojnie w kaplicy znajdował się magazyn. Później prowadzono tu lekcje religii. Od 1989 roku służy jako kaplica cmentarna.

Po II wojnie światowej mieszkańcami Sarbii są katolicy, a parafia jest pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

W 1973 roku z parafii Sarbia zostały wydzielone miejscowości: Gosław, Gołańcz, Siemidarzmo i Bieczyno. Powstaje nowa parafia Gosław.

W 1991 roku odbyły się misje św. z okazji 700-lecia istnienia parafii. 29.06.1991 roku ks. bp Tadeusz Werno przewodniczył uroczystościom obchodów 700-lecia parafii.

Obecnie parafia Sarbia obejmuje swoim terytorium następujące miejscowości: Sarbia, Drzonowo, Samowo, Karcino, Głowaczewo, Nowogardek, Bogusławiec, Paprocie, Kędrzyno.

Kościoły filialne parafii sarbia:
- Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Karcinie
- Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Kędrzynie

Kościół Parafialny w Sarbii

Kościół w SarbiiKościół w Sarbii liczy 700 lat. W 1310 roku zanotowano wzmiankę o tym, że rycerz Stabbein daruje las między Sarbią a Gosławiem na budowę kościoła parafialnego w Sarbii. W 1325 roku na miejscu poprzedniego drewnianego kościoła wybudowano kościół z kamienia narzutowego nieociosanego i surowej cegły. Jest to jedna z najstarszych świątyń na Pomorzu, posiada dużą wartość historyczną, jak i też rzadko spotykaną architekturę. Część główna kościoła z prezbiterium zostały wybudowane w 1325 roku. W 1885 roku Kościół w Sarbiinastąpiła znaczna przebudowa świątyni. Dobudowano wtedy wieżę i nawy boczne w stylu neogotyckim. Kościół w Sarbii jest trójnawowy, trzyprzęsłowy i krzyżowo-sklepieniowy. Nawy boczne zamykają prezbiterium pięciobokiem.

Kościółek położony jest na wzniesieniu okalanym kamiennym murem. Przy świątyni rosną okazałe drzewa m. in. pomnik przyrody "Dębowi Bracia". Dawniej przy kościele był cmentarz, który dotrwał do końca wojny. Obecnie cmentarz przykościelny nie istnieje.

Pomnik upamiętniający rocznicę 700-lecia utworzenia parafii SarbiaNa terenie wokół kościoła znajduje sie kilka pomników. Jednym z nich jest wielki głaz. Obok głazu znajduje się granitowa chrzcielnica (kropielnica). Do głazu przytwierdzona jest tablica upamiętniająca rocznicę 700-lecia ustanowienia parafii w Sarbii.

Pomnik MEMENTODrugi z pomników został wykonany w formie obelisku z kostki kamiennej. Wieńczy go litera "P". W środkowej części orzeł i napis "MEMENTO 1939-45". MEMENTO znaczy PAMIĘTAJ. Pomnik jest poświęcony polskim robotnikom przymusowym z okresu II wojny światowej.

Pomnik JezusaNa terenie kościoła znajduje się jeszcze jeden pomnik. Dawniej był to pomnik poświęcony mieszkańcom wsi poległym w I wojnie światowej. Wszystkie napisy znajdujące się na pomniku zostały zamalowane. Teraz stanowi on podstawę dla pomnika Pana Jezusa.

Chrzcielnica gotyckaW kruchcie pod wieżą można obejrzeć Chrzcielnicę gotycką z XIV wieku Jest zapewne wytworem kamieniarzy gotlandzkich, którzy po wiek XIV zaopatrywali pobrzeże bałtyckie w dzieła kamieniarskie, kute w miękkim porowatym wapieniu muszlowym.

W prezbiterium nad Tabernakulum znajduje się Grupa Ukrzyżowania.Grupa UkrzyżowaniaJest to zabytek pochodzący z drugiej połowy XV wieku. Grupa Ukrzyżowania przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego oraz stojących obok krzyża Matkę Boską i św. Jan Ewangelista. Na ramionach krzyża umieszczono symbole ewangelistów. Lew to św. Marek, wół to św. Łukasz, człowiek-anioł to św. Mateusz, orzeł to św. Jan. Gdy przyjżymy się figurze św. Jana w jego ręce ujżymy pewien przedmiot. Najprawdopodobniej jest to butelka wina. Grupa Ukrzyżowania niedawno była poddana renowacji. Powrucono do pierwotnych kolorów, które odnaleziono zciągając kolejne warstwy farby.

Witraż w SarbiiW prezbiterium za Grupą Ukrzyżowania znajduje się piękny witraż. Został on wykonany w 1898 roku. Przedstawia Chrystusa Zmartwychwstałego. W piękny słoneczny dzień, gdy słońce przedziera się przez okna do kościoła, witraż jesł ładnie oświetlony i wyrazisty. Także i ten witraż został poddany pracom renowatorskim kilka lat temu. Oprócz tego witraża, w kościele znajdują się także inne witraże.

Obraz Matki Bożej Częstochowskie w SarbiiW kościele znajduje się także obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Poświęcenia i koronacji obrazu dokonał 25 sierpnia 2007 roku biskup Paweł Cieślik. Po poświęceniu obraz pielgrzymował po domach parafii od rodziny do rodziny. Rodziny czuwały przy obrazie, modliły się i śpiewały. Przy powitaniach i pożegnaniach obrazu towarzyszyli kapłani. Po zakończeniu pielgrzymowania po domach obraz powrócił do kościoła. Obok obrazu znajduje się róża papieska.