Czytania na dziś

Kancelaria parafialna czynna jest:

od wtorku do soboty
po Mszy Świętej o godzinie 1800

W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

W sprawach pilnych np. wezwanie do chorego można dzwonić w każdej chwili:

tel: 94 358 71 90
kom.: 512 862 584 (ks. Marek Nikiel Tchr. - proboszcz)

Dokumenty potrzebne przy sakramentach:

Sakrament Chrztu:

– Akt Urodzenia dziecka – odpis
– Dane o rodzicach chrzestnych – imiona, nazwiska
– Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Sakrament Bierzmowania:

– Metryka chrztu
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo    katechizacji
– W przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Sakrament Małżeństwa:

– Aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz metryki chrztu
– Dowody osobiste
– Ostatnie świadectwo katechizacji
– Świadectwo bierzmowania
– Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
– Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub    kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne - tzw. ślub konkordatowy)    lub zaświadczenie z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny