Czytania na dziś

Proboszowie:


+ ks. Kazimierz Rudawski (1945-1946)

+ ks. Tadeusz Długopolski (1946-1947)

+ ks. Jan Czarnecki TChr. (1947-1954)

+ ks. Wacław Perz TChr. (1954-1957)

+ ks. Stanisław Koszarek TChr. (1957-1958)

ks. Józef Gula TChr. (1958-1959)

ks. Józef Milewski TChr. (1959-1969)

+ ks. Jan Klaub TChr. (1969-1978)

ks. Eugeniusz Śpiewak TChr. (1978-1986)

+ ks. Henryk Kamiński TChr. (1986-1987)

+ ks. Michał Kołodziej TChr. (1987-1992)

ks. Krzysztof Rytwiński TChr. (1992-1998)

ks. Sławomir Chmielecki TChr. (1998-2011)

ks. Tadeusz Zachara TChr. (2011-2012)

ks. Mirosław Czerwiński TChr. (2012-2014)

ks. Radosław Urban TChr. (2014-2021)

Wikarzy:


+ ks. Florian Berlik (1948)

+ ks. Antoni Żmijewski (1949)

+ ks. Czesław Kamiński (1949)

ks. Tadeusz Miękus (1949-1954)

ks. Tadeusz Rudnik (1957)

+ ks. Stanisław Ułaszkiewicz (1958)

ks. Konrad Urbanowski (1958)

ks. Tadeusz Cechowski (1958)

ks. Stanisław Leniart (1958-1949)

+ ks. Władysław Gowin (1958)

+ ks. Witold Jasionowski (1959-1961)

+ ks. Władysław Przybylski (1959)

ks. Roman Kasprzak (1959)

+ ks. Władysław Gowin (1960)

+ ks. Norbert Stasek (1962)

dk. Edward Janikowski (1962)

+ ks. Ludwik Słomiany (1962-1965)

+ ks. Stanisław Zygiel (1965-1970)

+ ks. Stanisław Marut (1965-1966)

ks. Antoni Bury (1966)

ks. Tadeusz Cechowski (1966-1967)

ks. Stanisław Brzostek (1966-1967)

+ ks. Zdzisław Hackiewicz (1967-1969)

ks. Czesław Rekliński (1970-1978)

+ ks. Adam Thor (1970-1973)

+ ks. Antoni Rauer (1972)

ks. Kazimierz Śledź (1973)

ks. Józef Wróbel(1979-1980)

ks. Andrzej Sołopa(1989-1990)

ks. Kazimierz Długosz (1990-1991)

ks. Ryszard Karapuda(1991-1992)

ks. Stanisław Jańczuk (1992-1993)

ks. Adam Kubiak (1993-1996)

+ ks. Dariusz Lewicki (1996-1998)

ks. Paweł Borysiewicz (1999-2002)

ks. Grzegorz Przybylski (2002-2003)

dk. Piotr Dziamski (2003-2006)

ks. Antoni Labuda (2006-2009)

ks. Piotr Skiba (2009-2012)

ks. Jan Niewiarowski(2012-2014)

dk. Dominik Matuszewski(2021-2022)

br. Jerzy Sakowski

+br. Edmund Sobiś