Czytania na dziś

Ustanowienie nowych członków Służby Liturgicznej


W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - podczas sumy parafialnej o godz. 10:00 - sześciu kandydatów zostało wprowadzonych w posługę lektorów, przynoszących dary ofiarne i ministrantów. Celebracji przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej ks. Bogusław Burgat. Dwóch kolejnych kandydatów, którzy nie mogli być obecni w tym dniu, zostaną wprowadzeni w najbliższą sobotę.